Edition :: 2 / 2011

Aantekenigen over Leopardi


Appunti leopardiani, Speciale uitgave


Deze speciale uitgave van  Appunti leopardiani bevat enkele voordrachten gegeven tijdens de Leopardi dag aan de Universiteit van Birmingham op 15 februari 2011 getiteld: Variants on Loss and Silence in Leopardi.
De trefwoorden “verlies” (perdita) en “rouwen” (lutto) komen niet voor in de index van Giacomo Leopardi’s Zibaldone di pensieri (noch in Leopardi’s eigen indexen); wellicht niet al te verassend daar de thema’s “plezier” en “lijden” in hun verschillende vormen (inclusief Teoria del piacere en Piacere nella disperazione e nel dolore) deze twee motieven reeds bevat. Sinds zijn vroegste werken–«zoals La morte di Ettore», de onafgemaakte tragedie «Maria Antonietta» en de «Argomenti di elegie»–vond Leopardi inspiratie in deze motieven. Echter, “verlies” en “rouwen” komen niet alleen voor in zijn werk als symbolen of echos van de dood–die zich ervoor lenen om een menselijk drama op te zetten–ze zijn ook, grotendeels, metaforen voor stilte: de stilte van  individuele en van de algemene geschiedenis, maar ook de stilte die mensen over zich krijgen na een overweldigende emotie: «Il silenzio è il linguaggio di tutte le forti passioni, dell’amore […] dell’ira, della maraviglia, del timore ec.» zegt Leopardi in de Zibaldone.In de veronderstelling dat «le ragioni e maniere occulte dell’esistenza […] noi non conosciamo nè intendiamo punto, […] neppur quanto alla nostra specie e al nostro proprio individuo», geeft Leopardi blijk dat de stilte de onmogelijkheid van de menselijke geest, en dus ook van taal, aangeeft, om de uiteindelijke betekennis van het menselijk bestaan te bevatten.

De essays verzameld de sectie «Artikelen» van het tijdschrift onderzoeken de verschillende interpretaties van de thema’s “verlies” en “rouwen” en de daaraan gekoppelde motieven van stilte, gebrek, afwezigheid, leegte, angst, zorg en verdriet die Leopardi`s  ononderbroken nadruk op de essentie van het menselijk leven inhoud geven.


Aantekenigen over Leopardi is een on-line-tijdschrift geinspireerd door het “Leopardi nel Mondo” (“Leopardi in deze wereld”) initiatief van het Centro Nazionale di Studi Leopardiani (CNSL). Het stelt zich tot doel over geografische hindernissen en literaire kritiek te stappen om in alle continenten bekendheid te geven aan de naam en het werk van de grote schrijver uit het dorpje Recanati. Aantekenigen over Leopardi is het eerste on-line-tijdschrift geheel gewijd aan Leopardi en ook het eerste met als basis in Zuid Amerika, namelijk de universiteit Federal de Santa Catarina/Florianopolis in Brazilië. Daarnaast is het ook het eerste tijdschrift dat bijdragen in meerdere Europese talen welkom heet. Behalve voor Leopardi-specialisten hoopt het ook aan een niet-gespecialiseerd publiek, aan liefhebbers en aan nieuwe Leopardisten een platform te bieden voor meer mogelijkheden om over Leopardi te lezen en na te denken. Het tijdschrift bestaat uit zes delen: artikelen, interviews, reflecties, reviews, gedichten (geïnspireerd op Leopardi) en vertalingen (van Leopardi’s werk). Het on-line-tijdschrift heeft een discussie blog en een geannoteerde bibliografie van publicaties en proefschriften over Leopardi van over de hele wereld.
Revista Appunti Leopardiani || DLLE-UFSC || DEUTSCH | ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO | NEDERLANDS | PORTUGUÊS